Catalog

  • Paimon (Christian Demonology)
  • Pazuzu (Akkadian Mythology +1)
  • Penemue (Jewish Mythology)
  • Phenex (Christian Demonology)
  • Pithius (Christian Demonology)
  • Pocong (Indonesian Demonology)
  • Pontianak (Indonesian Demonology)
  • Popobawa (Zanzibar Demonology)
  • Procell (Christian Demonology)
  • Pruflas (Christian Demonology)
  • Psoglav (Slavic Mythology)
  • Purson (Christian Demonology)
  • Putana (Hindu Mythology)