Catalog

  • Jabor (Stroud's Bartimaeus Trilogy)
  • Jalourous (Christian Demonology)
  • Javna
  • Jelangkung (Indonesian Demonology)
  • Jikininki (Japanese Mythology)
  • Jinn (Islamic Mythology)