Catalog

  • Naamah (Jewish Mythology)
  • Naberius (Christian Demonology)
  • Naberus (Christian Demonology)
  • Naphula (Christian Demonology)
  • Nekomata (Japanese Mythology)
  • Nemaides (Stroud's Bartimaeus Trilogy)
  • Nephonos (Apocryphal Gospel of Bartholomew)
  • Neqa'el (Egyptian Mythology)
  • Ninurta (Akkadian Mythology +1)
  • Nix (North-European Folklore)
  • Nouda (Stroud's Bartimaeus Trilogy)
  • Nyai Loro Kidul (Javanese Mythology)