Catalog

  • Haagenti (Christian Demonology)
  • Halphas (Christian Demonology)
  • Hanan'el (Christian Demonology)
  • Hantu (Philippinan Mythology)
  • Haures (Christian Demonology)
  • Hoethra (Apocryphal Gospel of Bartholomew)
  • Humbaba (Sumerian Mythology +1)