Catalog

  • Gader'el (Jewish Mythology)
  • Gaki (Japanese Mythology)
  • Genderuwo (Indonesian Demonology)
  • Glasya-Labolas (Christian Demonology)
  • Gorgon (Greek Mythology)
  • Graphathas (Apocryphal Gospel of Bartholomew)
  • Gremory (Christian Demonology)
  • Grigori (Jewish Mythology)
  • Gusion (Christian Demonology)